Mūsų paslaugos

KONSULTACIJOS IR MOKYMAI

 

Konsultuojame ir vykdome mokymus individuliai pagal poreikius visoms verslo sritims .

Specialistai

Mes galime pasiūlyti

Visų mūsų siūlomų mokymų metu mes ugdome darbuotojų kompetencijas, keičiame nuostatas ir formuojame įgūdžius.

Mokymai darbuotojams ir konsultacijos darbuotojams skirtos visų profesijų darbuotojams, kurie turi klausimų ir ieško į juos atsakymų.

Konsultuojame diegiant vieną ar kelias, atskiras ar integruotas vadybos sistemas (ISO 9001, ISO 14001,  ISO 45001, ISO 37001)

Atliekame darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, statinių priežiūros, aplinkosaugos dokumentų bei esamos situacijos atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams auditą;

Konsultuojame rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, gaisrinės saugos, pastatų priežiūros vidinius dokumentus, įmonės valdymo dokumentus;

Konsultuojame vertinant profesinę riziką, atlikus profesinės rizikos vertinimą ir nustačius riziką konsultuojame parenkant atitinkamas saugos priemones, tiriant nelaimingus atsitikimus, darbuotojų sveikatos tikrinimo klausimais;

Vykdome įmonės vidinius mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, gaisrinės saugos, vadybos sistemų mokymus;

Procesas

Išbandykite mūsų paslaugų procesą

TYRIMAI IR ANALIZĖ

Atliekamas tyrimas ir analizė apie verslo poreikius

Planavimas

Pritaikoma verslui optimaliausi variantai

Vygdymas ir stebėsena

Pritaikomas įmonėje, stebimi pokyčiai ir įmonės pagerėjimas

Paslaugos

KONSULTACIJOS IR MOKYMAI

MOKYMAI

Darbuotojų saugos ir sveikatos, ISO vadybos sistemų mokymus, gaisrinės saugos, aplinkosaugos.

GAISRINĖ SAUGA

Rengiame gaisrinės saugos instrukcijas;
Rengiame žmonių, darbuotojų evakavimo planus;
Teikiame konsultacijas gaisrinės saugos klausimais;
Parenkame gaisrinės saugos ženklus bei gaisrinį inventorių;

Konsultuoju diegiant vieną ar kelias, atskiras ar integruotas vadybos sistemas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001)

ISO 9001 sertifikatas liudija, kad įmonė stabiliai teikia produktus arba paslaugas, atitinkančius kliento ir teisinius reikalavimus. Tai yra, įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, atitinka standarto reikalavimus. Pagal standarto reikalavimus įdiegta kokybės vadybos sistema užtikrina, kad kliento reikalavimų vykdymo tęstinumas bus užtikrintas nuo užsakymo gavimo iki projektavimo, gamybos, sandėliavimo ir pristatymo.

ISO 14001 yra tarptautinių ISO 14000 standartų, skirtų aplinkos apsaugos vadybai, grupės dalis. ISO 14001 standartas apibrėžia svarbiausius reikalavimus aplinkos apsaugos aspektų identifikavimui, stebėjimui ir visos sistemos valdymui bei gerinimui, gali būti taikomas bet kuriai organizacijai.

ISO 45001 yra tarptautinis standartas, keliantis reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemoms. Standarto tikslas – paremti ir skatinti gerą darbuotojų saugos ir sveikatos praktiką, išlaikant pusiausvyrą su socialiniais ir ekonominiais poreikiais. Įmonėje diegiama vadybos sistema pagal ISO 45001 yra skirta užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą.

ISO 37001 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Antikorupcinė vadybos sistema skirta racionaliai ir efektyviai valdyti įmonės korupcines rizikas. Vadybos sistema nustato, dokumentuoja, įgyvendina, prižiūri, nuolat analizuodama vertina ir prireikus gerina antikorupcinę vadybos sistemą, įskaitant reikiamus procesus ir jų sąveikas.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią), kiti statiniai.

Darbuotojų sauga ir sveikata

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba kad ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Atliekame darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų bei esamos situacijos atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams auditą.

Konsultuojame vertinant profesinę riziką, atlikus profesinės rizikos vertinimą ir nustačius riziką, konsultuojame parenkant atitinkamas saugos priemones, tiriant nelaimingus atsitikimus, darbuotojų sveikatos tikrinimo klausimais.

Konsultuojame rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos vidinius dokumentus, bei įmonės valdymo dokumentus.

Vykdome įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

Vykdome įmonės vidinius mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

AUDITAS IR KONSULTAVIMAS

Atliekame auditą darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, statinių priežiūros, aplinkosaugos dokumentų bei esamos situacijos atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;

Konsultuojame diegiant vieną ar kelias, atskiras ar integruotas vadybos sistemas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001);

Konsultuojame rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, gaisrinės saugos, pastatų priežiūros vidinius dokumentus, įmonės valdymo dokumentus;

PERVEŽIMO IR UŽIMTUMO PASLAUGOS

Juridinių asmenų svečių, verslo partnerių, užsakovų pervežimo ir užimtumo paslaugos Lietuvoje ir ES šalyse: 

pervežimas;

sutikimas – išlydėjimas oro uostuose, geležinkelio ir autobusų stotyse;

pažintinių kelionių organizavimas;

edukacinių renginių bei verslo vakarienių organizavimas;

svečių užimtumas po darbo valandų – maitinimas, ekskursijos, muziejai bei  pramogos (žvejyba…).

Rinkitės mus  – mes Jūsų ir Jūsų svečių nenuvilsime!

Susisiekite su mumis

Lauko g. 19 – 24, Alytus LT-62337
+37060704431
dariuskelciauskas@gmail.com